Biliardo Klubas “Entry” siūlo:
- aukščiausios kokybės biliardo įrangą parinktą profesionalų
- 14 pulo stalų, snukerio ir rusiško biliardo stalus
- draugišką ir paslaugų aptarnaujantį personalą
- barą ir platų tarptautinės virtuvės patiekalų asortimentą
- kondicionuojamas patalpas
- šiuolaikinę muziką
- sporto varžybų (futbolo, krepšinio, F1) transliacijas
- draugišką ir saugią atmosferą
Priimame išankstines rezervacijas, tel.: : +370 675 88856; +370 37 225430
Mums galima parašyti šiuo adresu: info@entry.lt

1. BENDROSIOS PULO TAISYKLA�S

Rodyti »

1.1. PradedanA?iojo sportininko nustatymas ridenant rutulius

RutuliA? ridenimas yra pirmasis maA?o veiksmas, kuris nulemia kas pirmas pradA�s A?aidimA�. Sportininkas, laimA�

jA�s ridenimA�, gauna teisA� rinktis kas pradA�s susitikimA�. Rutuliai turi bA�ti pastatomi uA? namA? zonos linijos abiejose stalo pusA�se. Sportininkai atlieka smA�gA? maA?daug tuo pat metu, taip, kad paliestA? galinA? bortA� ir grA?A?A� sustotA? kuo arA?iau priekinio borto. Ridenimas yra neteisingas ir automatiA?kai pralaimintis jeigu:

* kerta ilgA�jA� stalo vidurio linijA�;
* prilieA?ia galinA? bortA� daugiau nei vienA� kartA�;
* A?muA?amas A? kiA?enA� arba iA?krenta iA? stalo ribA?;
* prilieA?ia bet kurA? A?oninA? bortA�;
Ridenimas permuA?amas jeigu:
* sportininkas smA�giuoja po to kai prieA?ininko smA�giuotas rutulys palieA?ia galinA? bortA�;
* teisA�jas negali nustatyti kuris sportininkas laimA�jo;
* abiejA? sportininkA? ridenimas yra blogas.

 

1.2. PertraukA�lA�

Jeigu kitaip nenumatyta varA?ybA? organizatoriA?, tai kiekvienas sportininkas turi teisA� vienA� kartA� per susitikimA� paimti 5 minuA?iA? pertraukA�lA�. PrieA? pertraukA�lA� sportininkas turi informuoti apie tai teisA�jA� ir savo prieA?ininkA�. Stalas pertraukA�lA�s metu turi bA�ti paA?ymA�tas tam skirtu A?enklu. PertraukA�lA�s metu negali vykti jokios treniruotA�s ar rodomi smA�giai. PrieA?ininkas turi likti savo sA�dimoje vietoje taip tarsi vyktA? A?aidimas. Jeigu A?i sA�lyga nA�ra vykdoma t.y. prieA?ininkas uA?siima kokia nors veikla, kuri nA�ra susijusi su A?aidimu, tuomet tai yra traktuojama kaip pertraukA�lA�. A?aidA?iant aA?tuoniukA� (8-ball), devyniukA� (9-ball), deA?imtukA� (10-ball) pertraukA�lA� galima pasibaigus partijai, A?aidA?iant keturiolika ir vienA� (14.1) pertraukA�lA� galima tik pasibaigus tuo metu A?aidA?iamos piramidA�s rutuliams. Bet kuriuo atveju pertraukA�lA� gali bA�ti inicijuojama tik tuo metu A?aidA?ianA?io sportininko. NeA?aidA?iantis sportininkas neturi teisA�s imti pertraukA�lA�s.

1.3. Laisva balto rutulio pozicija (angl. ball in hand)

Jei baltas rutulys turi laisvA� iA?statymo pozicijA�, tai sportininkas esantis prie stalo gali jA? pasistatyti bet kurioje A?aidA?iamo pavirA?iaus vietoje ir gali toliau keisti jo pastatymo vietA� iki tol kol bus atliekamas smA�gis. Sportininkai gali naudotis bet kuriA� lazdos dalimi balto rutulio pozicijos pataisymui, A?skaitant lazdos galiukA�, bet ne pirmyn judanA?iA� lazdA� (taip kaip atliekamas smA�gis). Kai kuriuose A?aidimuose ir visuomet darant iA?muA?imA�, balto rutulio pasistatymas yra apribotas pastatymu uA? namA? zonos linijos atsiA?velgiant A? A?aidimo taisykles.
Kai sportininkas iA?stato balta rutulA? laisvai ir gali jA? pasistatyti tik uA? namA? zonos linijos, o visi kiti rutuliai taip pat yra uA? namA? zonos linijos, tuomet arA?iausiai namA? zonos linijos esantis rutulys turi bA�ti perkeltas ant trikampio taA?ko. Jeigu du ar daugiau rutuliA? yra tokiu pat atstumu iki namA? zonos linijos, tuomet sportininkas turi pasirinkti kurA? iA? vienodai nutolusiA? rutuliA? perkelti ant trikampio taA?ko. Rutulys esantis tiksliai ant namA? zonos linijos nA�ra perkeliamas, o smA�giuojamas kaip A?prasta.

1.4. UA?sakomi smA�giai

A?aidimuose, kuriuose turi bA�ti uA?sakomi smA�giai, sportininkas gali muA?ti bet kurA? pasirinktA� rutulA?, bet prieA? muA?ant jis turi nurodyti (kitaip „uA?sakyti“) kurA? rutulA? ir A? kuriA� kiA?enA� jis muA?a. Sportininkui nereikia nurodyti, kurie rutuliai susidurs, atA?oks vienas nuo kito ar kokia bus vykdoma kombinacija. Bet kurie kiti („neuA?sakyti“) rutuliai, A?kritA� smA�gio metu, bei A?kritus nurodytam rutuliui, yra A?skaitomi sportininko, kuris atliko smA�gA?, naudai. Jei teisA�jas neteisingai supranta ir pasitikslina prieA? smA�gA? koks rutulys ir kur bus muA?amas, sportininkas privalo jA? pataisyti prieA? atliekant smA�gA?. Jei neteisingas uA?sakymas nA�ra pataisomas, smA�gis bus uA?skaitytas tik tuo atveju, jei sportininkas iA?pildys tai kA� planavo atlikti neteisingo uA?sakymo metu.

1.5. RutuliA? iA?traukimas iA? kiA?eniA?

Jei susitikimo metu A?aidA?iama ant stalA?, kurie neturi rutuliA? nuriedA�jimo sistemos ir A?muA?ti rutuliai lieka kiA?enA�se, teisA�jas gali iA?imti A?muA?tus rutulius iA? pilnos ar beveik pilnos kiA?enA�s. TaA?iau kiekvienas sportininkas yra pats atsakingas uA? tai, kad pilnos kiA?enA�s bA�tA? atlaisvintos. Jei sportininkas nepamato, kad kiA?enA� yra pilna ir A?muA?tas rutulys dA�l tos prieA?asties iA?A?oka iA? kiA?enA�s, tai skaitoma kaip jo problema ir jis negali reikA?ti jokiA? pretenzijA?.

1.6. DviejA? rutuliA? kontaktas vienu metu

Klaidos nA�ra, jei baltas rutulys vienu metu palieA?ia reikiamA� rutulA? ir kitA� rutulA?, kontaktas su kuriuo nA�ra traktuojamas kaip klaida, tik tuo atveju, jeigu neA?manoma nustatyti, kuris rutulys buvo paliestas pirmiau. PrieA? tokA? smA�gA? teisA�jas turi nustatyti abiejA? rutuliA? atstumus iki balto rutulio tam kad vA�liau galima bA�tA? padaryti teisingA� sprendimA�. TeisA�jas neprivalo A?spA�ti smA�giuojanA?io sportininko dA�l galimos klaidos.

1.7. Su bortu besilieA?iantys rutuliai

PrieA? smA�giuojant su bortu besilieA?iantA? rutulA?, teisA�jas privalo jA? apA?iA�rA�ti ir praneA?ti ar rutulys tikrai yra susilietA�s su bortu. Tuo metu neA?aidA?iantis sportininkas gali priminti teisA�jui, kad toks praneA?imas yra privalomas. Atliekantis smA�gA? sportininkas turi skirti laiko tokio rutulio padA�ties apA?iA�rA�jimui arba pats gali teisA�jo to paties papraA?yti.

1.8. RutuliA? judA�jimas dA�l stalo ar paties rutulio defekto

Gali atsitikti taip, kad prieA? tai sustojA�s rutulys truputi pajudA�s, dA�l stalo ar paties rutulio neA?ymaus defekto. Jei rutulys dA�l minA�tos prieA?asties A?krenta A? kiA?enA� praA�jus daugiau nei penkiom sekundA�m po rutulio sustojimo, tuomet jis yra atstatomas kuo tiksliau A? padA�tA? kurioje buvo prieA? tai. Jeigu taip nutinka atliekant ar ruoA?iantis atlikti smA�gA? ir tai turi poveikA? smA�giui, teisA�jas atstato situacijA� ir smA�gis yra kartojamas.

2. KLAIDOS

2.1. StandartinA�s klaidos

A?aidimuose kuriA? taisyklA�s reikalauja pirmiausia paliesti tam tikrA� rutulA? ar bet kurA? tam tikros grupA�s rutulA?, klaida yra uA?skaitoma tuomet kai A?i sA�lyga neA?vykdoma.

2.1.1 Paliestas rutulys

A?aidimuose kuriA? taisyklA�s reikalauja pirmiausia paliesti tam tikrA� rutulA? ar bet kurA? tam tikros grupA�s rutulA?, klaida yra uA?skaitoma tuomet kai A?i sA�lyga neA?vykdoma.

2.1.2. NepalieA?iamos bortas po rutuliA? kontakto

Skaitoma klaida jei, po rutuliA? kontakto nei vienas rutulys nelietA� borto, iA?skyrus tuos atvejus kai taisyklingai buvo A?muA?tas rutulys.

2.1.3. NesustojA� rutuliai

Skaitoma klaida, jei smA�gis yra atliekamas nepilnai sustojus ar nustojus suktis rutuliams.

2.1.4. Kojos kontaktas

Skaitoma klaida, jei sportininkas tuo momentu kai lazdos galiukas prisilieA?ia prie balto rutulio nelieA?ia nei viena koja A?emA�s.

2.1.5. Rutulys nukritA�s uA? stalo ribA?

Skaitoma klaida jei bet kuris rutulys smA�gio metu nukrenta uA? stalo ribA?. Ar rutulys bus grA�A?inamas A? A?aidimA� priklauso nuo A?aidimo taisykliA?.

2.1.6. Priliestas rutulys

Skaitoma klaida, jeigu prilieA?iamas, pajudinamas, ar kitaip pakeiA?iama bet kurio ant stalo esanA?io rutulio judA�jimo trajektorija, iA?skyrus normalA? smA�gA? baltu rutuliu A? kitA� rutulA?. Taip pat yra skaitoma klaida jei prilieA?iamas, pajudinamas, ar A?takojama balto rutulio riedA�jimo kryptis, iA?skyrus kai pasirenkama laisva balto rutulio pozicija (angl. ball in hand), arba atliekant teisingA� smA�gA? lazdos galiuku. Sportininkas atliekantis smA�gA? yra atsakingas uA? tai, kad jo naudojama A?aidimo A?ranga, kreidelA�, tiltelis, drabuA?iai, jo plaukai, kA�no dalys neprilies, nepajudins, ar nepakeis rutuliA? riedA�jimo krypties. Jei tokia klaida yra netyA?inA� tai skaitoma kaip paprasta klaida, taA?iau jeigu klaida padaryta tyA?ia, tuomet tai yra skaitoma nesportiniu elgesiu.
Jei baltas rutulys yra laisvai iA?statomas ant stalo, taip pat galioja tos paA?ios taisyklA�s, nebent sportininkas atlieka teisA�jo pareigas ir tokiu bA�du jam nebus uA?skaityta klaida, netyA?ia prilietus ar pajudinus bet kurA? rutulA?.

2.1.7. Dvigubas smA�gis

TeisA�jas turi skirti ypatingA� dA�mesA? situacijai jei atstumas tarp balto rutulio ir smA�giuojamo rutulio yra maA?esnis uA? kreidos gabaliuko plotA? (t.y. jei kreidos gabaliukas netelpa tarp rutuliA?). Jei teisA�jas tokioje situacijoje negali nusprA�sti ar smA�gis buvo atliktas teisingai, turi bA�ti taikoma sekanti taisyklA� – jei baltas rutulys parieda paskui muA?amA� rutulA? daugiau nei pusA� rutulio skersmens, tai laikoma klaida.

2.1.8. Rutulio stA�mimas

Skaitoma klaida, jei lazdos galiukas kontaktuoja su baltu rutuliu ilgiau negu A?prasta normaliam smA�giui (stumiamas baltas rutulys).

2.1.9. Neteisinga balto rutulio pozicija namA? zonoje

Jei baltas rutulys iA?statomas laisvai (ball in hand) namA? zonoje, teisA�jas privalo perspA�ti sportininkA� jei baltas rutulys kerta namA? zonos linijA�. Jei sportininkas po teisA�jo A?spA�jimo nepakeiA?ia balto rutulio pozicijos ir smA�giuoja jA? iA? neteisingos pozicijos tai laikoma klaida. Jei teisA�jo perspA�jimo nebuvo toks rutulio A?aidimas iA? neteisingos namA? zonos pozicijos nebus laikoma klaida.

2.1.10. Neteisingas A?aidimas iA? namA? zonos

Skaitoma klaida jeigu baltas rutulys yra iA?statomas laisvai namA? zonoje ir pirmas rutulys A? kurA? pataikoma taip pat yra namA? zonoje, nebent baltas rutulys kirto namA? zonos linijA� prieA? kontaktA� su pirmu rutuliu. Jei toks smA�gis atliekamas tyA?ia tai yra skaitoma nesportiniu elgesiu.

2.1.11. Lazdos padA�jimas ant stalo

Skaitoma klaida, jei sportininkas padeda ant stalo lazdA� neliesdamas jos ranka.

2.1.12. A?aidimas ne savo smA�gio metu

Skaitoma klaida, jei suA?aidA?iama ne savo smA�gio metu. Tokiu atveju A?aidimas tA�siamas iA? pozicijos, kuri liko po nesavalaikio A?aidimo. Jeigu sportininkas tyA?ia atlieka nesavalaikA? smA�gA?, tai laikoma nesportiniu elgesiu.

2.2. Grubios klaidos

Grubios klaidos baudA?iamos partijos pralaimA�jimu.

2.2.1. TrijA? klaidA? taisyklA�

Jei sportininkas padaro klaidA� tris kartus iA? eilA�s, tai yra skaitoma grubi klaida. A?aidimuose tokiuose kaip devyniukA� (9-ball) ar deA?imtukA� (10-ball) trys iA? eilA�s padarytos klaidos yra tolygu partijos pralaimA�jimui. A?aidA?iant aA?tuoniukA� (8-ball) trijA? klaidA? taisyklA� negalioja. A?aidA?iant keturiolika ir vienA� (14.1) uA? tris iA? eilA�s padarytas klaidas baudA?iama 15 baudos taA?kA?. TeisA�jas prieA? smA�gA? privalo A?spA�ti sportininkA�, kuris turi dvi klaidas, kitu atveju treA?ia klaida bus skaitoma tik kaip antra.

2.2.2. Balto rutulio nukreipimas neteisingo iA?muA?imo metu

Kartais bA�na, kad sportininkui atliekant iA?muA?imA�, lazdos galiukas nuslysta nuo rutulio (padaromas kiksas), o sportininkas tuo metu su lazda ar kuo kitu bando sutrukdyti baltam rutuliui tA�sti riedA�jimA�. Sportininkas niekada negali tyA?ia paliesti jokio rutulio A?aidA?iant, iA?skyrus tuos atvejus kai atliekamas smA�gis. Toks elgesys yra draudA?iamas ir uA? tai taikoma nuobauda tolygi vienai partijai A?aidA?iant aA?tuoniukA� (8-ball), devyniukA� (9-ball), deA?imtukA� (10-ball) arba penkiolika baudos taA?kA? A?aidA?iant keturiolika ir vienA� (14.1).

2.3. Nesportinis elgesys

Nesportinis elgesys tai bet kokie tyA?iniai veiksmai kurie gadina sporto A?vaizdA? ir skatina blogA� varA?ybA? reputacijA�, arba veiksniai kurie A?lugdo arba keiA?ia A?aidimA� iki tokio lygio, kad nebegalima jo normaliai tA�sti, tai gali bA�ti:
* trukdymas prieA?ininkui;
* tyA?inis rutuliA? pozicijos pakeitimas ne smA�gio metu;
* A?vairA�s tyA?iniai smA�giai, kurie nA�ra laikomi normaliu smA�giavimu;
* A?aidimo tA�simas po klaidos paskelbimo ar A?aidimo sustabdymo
* treniruotA� susitikimo metu;
* stalo A?ymA�jimas;
* netinkamas arba neleistinos A?rangos naudojimas.
A�prasta nuobauda uA? nesportinA? elgesA? yra susitikimo pralaimA�jimas, taA?iau teisA�jas savo nuoA?iA�ra gali skirti ir kitA� nuobaudA� atsiA?velgiant A? sportininko elgesA?. Kitos nuobaudos gali bA�ti:
* perspA�jimas;
* skiriama paprasta klaida;
* partijos pralaimA�jimas;
* paA?alinimas iA? varA?ybA?, atimant prizus, apdovanojimus ir reitingo taA?kus.

AA?tuoniukA�

Rodyti »

A?aidA?iant „AA?tuoniukA�“ bA�tina vadovautis „Bendrosiomis pulo taisyklA�mis“ bei taisyklA�mis, apraA?ytomis A?iame skyriuje.

AA?tuoniukA� yra A?aidA?iama su penkiolika sunumeruotA? rutuliA? ir baltu rutuliu. Vienas sportininkas privalo sumuA?ti A? kiA?enes rutulius, kuriA? numeriai yra nuo 1 iki 7 (vienspalvius), kitas – nuo 9 iki 15 (dryA?uotus). Sportininkas, A?muA?A�s savo rutuliA? grupA� ir teisingai A?muA?A�s 8 rutulA?, laimi partijA�. Visi smA�giai turi bA�ti uA?sakyti.

1. IA?muA?imo nustatymas

Sportininkas laimA�jA�s ridenimA� sprendA?ia kas atliks iA?muA?imA� pirmojoje partijoje (A?r. Bendros taisyklA�s p.1.1. PradedanA?iojo sportininko nustatymas ridenant rutulius). Priklausomai nuo varA?ybA? formato galimi du tolesni iA?muA?imo variantai. NaujA� partijA� iA?muA?imo smA�giu pradeda ankstesnA� partijA� laimA�jA�s sportininkas arba iA?muA?imai yra atliekami pakaitomis.

2. RutuliA? sustatymas

Rutuliai sustatomi A? trikampA? su aA?tuntu rutuliu trikampio viduryje. Trikampio pirmasis rutulys gali bA�ti bet kuris numeruotas rutulys. DryA?uotas kamuolys statomas viename, o vienspalvis kitame trikampio kampuose. Kiti rutuliai sustatyti kaip galima glausA?iau ir atsitiktine tvarka.

3. IA?muA?imas

IA?muA?imo metu galioja A?ios taisyklA�s:

* A?aidimas pradedamas baltam rutuliui stovint uA? namA? zonos linijos.

* Nereikia uA?sakyti jokio rutulio, ir baltas rutulys iA?muA?imo metu gali paliesti bet kurA? numeruotA� rutulA?.

* Jei sportininkas iA?muA?imo metu nepadarydamas klaidos A?muA?a bent vienA� numeruotA� rutulA?, jis pasilieka kitam smA�giui ir stalas lieka „atviras“ (A?r. p. 4 Atviras stalas).

* Jei iA?muA?imo metu neA?krito joks rutulys, tada maA?iausiai keturi rutuliai turi bA�tinai paliesti bortA�. Jei A?iA? sA�lygA? nepavyksta A?gyvendinti, tai traktuojama kaip neteisingas iA?muA?imas, ir kitas sportininkas gali:

* tA�sti A?aidimA� sutikdamas su esanA?ia ant stalo rutuliA? padA�timi.

* perstatyti trikampA? ir atlikti iA?muA?imA� pats.

* perstatyti trikampA? ir leisti pakartoti iA?muA?imA� prieA?ininkui.

A�muA?ti 8-tA� rutulA? iA?muA?imo metu nA�ra klaida. Jei 8-as rutulys A?krenta A? kiA?enA�, sportininkas, kuris atliko iA?muA?imA�, gali:

* perstatyti 8-A� rutulA? ant trikampio taA?ko ir tA�sti A?aidimA� su esanA?iA� ant stalo padA�timi.

* perstatyti trikampA? ir pakartoti iA?muA?imA�.

Jei sportininkas, atlikdamas iA?muA?imA�, A?muA?a ir 8-A� ir baltA� rutulius, prieA?ininkas turi teisA�:

* perstatyti 8-A� rutulA? ant trikampio taA?ko, bei tA�sti A?aidimA� pasistatydamas baltA� rutulA? jam patinkanA?ioje vietoje uA? namA? zonos linijos;

* perstatyti trikampA? ir atlikti iA?muA?imA� pats.

Jei iA?muA?imo metu bent vienas rutulys iA?krenta uA? stalo ribA?, tai traktuojama kaip klaida. Tokie rutuliai A? A?aidimA� negrA?A?ta (iA?skyrus 8-A� rutulA?, kuris yra perstatomas ant trikampio taA?ko). Kitas sportininkas gali pasirinkti:

* sutikti su esanA?iA? rutuliA? iA?sidA�stymu ir tA�sti A?aidimA�;

* statytis baltA� rutulA? uA? namA? zonos linijos ir tada tA�sti A?aidimA�.

Jei sportininkas atliekantis iA?muA?imo smA�gA? padaro bet kokiA� kitA� klaidA� (nepaminA�tA� tarp aukA?A?iau iA?vardintA?), jo prieA?ininkas turi teisA�:

* Sutikti su esanA?iA? rutuliA? iA?sidA�stymu ir tA�sti A?aidimA�.

* Statytis baltA� rutulA? uA? namA? zonos linijos ir tada tA�sti A?aidimA�.

4.Atviras stalas

Kol nei viena rutuliA? grupA� (vienspalviA? arba dryA?uotA?) nA�ra pasirinkta, stalas yra „atviras“. Sportininkas prieA? atlikdamas smA�gA? turi uA?sakyti pasirinktA� rutulA? ir kiA?enA�, A? kuriA� ruoA?iasi pataikyti rutulA?. Jei sportininkas nepadarydamas jokios klaidos atlieka teisingai uA?sakytA� smA�gA?, tam tikra rutuliA? grupA� nuo A?io momento priklauso jam (priklausomai vienspalvA? ar dryA?uotA� rutulA? sportininkas A?muA?A�). Kita rutuliA? grupA� priskiriama prieA?ininkui. Jei A?aidA�jui nepavyko teisingai atlikti uA?sakyto smA�gio, stalas lieka „atviras“ ir smA�gis pereina kitam sportininkui. Kol stalas yra atviras, bet kuris numeruotas rutulys gali bA�ti pirmas paliestas balto rutulio (iA?skyrus 8-A�.).

5. A?aidimo eiga

Sportininkas lieka prie stalo ir atlieka smA�gius tol, kol teisingai smA�giuoja visus uA?sakytus rutulius arba laimi partijA� A?muA?damas visus savo grupA�s rutulius ir tada 8-A� rutulA?.

6. SmA�giai, kurie reikalauja uA?sakymo

Kiekvienas smA�gis, iA?skyrus pradinA? iA?muA?imA�, turi bA�ti uA?sakytas (A?r. Bendros taisyklA�s p.1.4 UA?sakomi smA�giai). 8-as rutulys gali bA�ti uA?sakytas tik tada, kai visa A?aidA�jo rutuliA? grupA� (vienspalviai arba dryA?uoti) jau yra sumuA?ti. Sportininkas taip pat gali atlikti „laisvA� smA�gA?“, po kurio eilA� smA�giuoti automatiA?kai pereina prieA?ininkui, nepriklausomai ar smA�gio metu A?krito koks nors rutulys.

7. RutuliA? grA�A?inimas atgal A? A?aidimA�

Jei 8-as rutulys yra A?muA?amas A? kiA?enA� arba iA?krenta nuo stalo, jis bus perstatytas ant trikampio taA?ko arba visi rutuliai bus perstatyti A? iA?muA?imo trikampA?. Jokiu kitu numeriu paA?ymA�tas rutulys nA�ra niekada atstatomas atgal.

8. Partijos pralaimA�jimas

Sportininkas pralaimi jei:

* A?muA?a 8-A� rutulA? padarydamas klaidA�

* A?muA?a 8-A� rutulA? prieA? sumuA?damas visus savo grupA�s rutulius.

* A?muA?a 8-A� rutulA? A? neuA?sakytA� kiA?enA�.

* iA?muA?a 8-A� rutulA? nuo stalo.

A�ie punktai netaikomi pradiniam iA?muA?imui.

9. StandartinA�s klaidos

Jei sportininkas padaro klaidA� (A?r. Bendros taisyklA�s p.2.1 StandartinA�s klaidos), A?aidimas pereina jo prieA?ininkui. PrieA?ininkas gali pasistatyti baltA� rutulA? bet kurioje stalo A?aidimo ploto vietoje (A?r. Bendros taisyklA�s p.1.3. Laisva balto rutulio pozicija).

10. Grubios klaidos

Klaidos iA?vardintos (A?r. 8 partijos pralaimA�jimas) skaitomos kaip grubios klaidos ir iA?kart baudA?iamos pralaimA�jimu. UA? nesportinA? elgesA? teisA�jas priima sprendimA� dA�l nuobaudos savo nuoA?iA�rA�. (A?r. Bendros taisyklA�s p.2.3 Nesportinis elgesys).
[accordion title=’Pulo devyniukA�’]A?aidA?iant „DevyniukA�“ bA�tina vadovautis „Bendrosiomis pulo taisyklA�mis“ bei taisyklA�mis, apraA?ytomis A?iame skyriuje.

DevyniukA�

Rodyti »

DevyniukA� A?aidA?iama su devyniais rutuliais, sunumeruotais nuo 1 iki 9 ir baltu rutuliu. SmA�giuojama baltu rutuliu A? maA?iausiu skaitmeniu paA?ymA�tA� rutulA? ant stalo, taA?iau nA�ra bA�tina sumuA?ti rutulius iA? eilA�s. Po klaidos baltas rutulys statomas laisvai (A?r. Bendros taisyklA�s p.1.3 Laisva balto rutulio pozicija ). Partija laimima kai A?muA?amas 9-as rutulys. Susitikimas baigiasi, kai vienas iA? A?aidA�jA? laimi nustatytA� skaiA?iA? partijA?.

1. IA?muA?imo nustatymas

Sportininkas laimA�jA�s ridenimA� sprendA?ia kas atliks iA?muA?imA� pirmojoje partijoje (A?r. Bendros taisyklA�s p.1.1. PradedanA?iojo sportininko nustatymas ridenant rutulius). Priklausomai nuo varA?ybA? formato galimi du tolesni iA?muA?imo variantai. NaujA� partijA� iA?muA?imo smA�giu pradeda ankstesnA� partijA� laimA�jA�s sportininkas arba iA?muA?imai yra atliekami pakaitomis.

2. RutuliA? sustatymas

Rutuliai statomi rombo forma – 1-as rutulys rombo virA?A�nA�je ant trikampio taA?ko, 9-as rutulys rombo centre, kiti rutuliai sustatyti aplinkui, kaip galima glausA?iau ir atsitiktine tvarka. A?aidimas pradedamas baltam rutuliui stovint uA? namA? zonos linijos.

3. Teisingas iA?muA?imas

Baltas rutulys statomas bet kur namA? zonoje. Jei iA?muA?imo metu neA?krito joks rutulys, tada maA?iausiai keturi rutuliai turi bA�tinai paliesti bortA� arba fiksuojama klaida.

4. SmA�gis po iA?muA?imo a�� „Push out“

Sportininkas, kurio eilA� smA�giuoti, iA?kart po teisingo iA?muA?imo gali suA?aisti „push out“, pastumdamas baltA� rutulA? A? kitA� padA�tA?. „Push out“ metu baltas rutulys nebA�tinai turi liesti kitA� bortA� ar kokA? kitA� rutulA?, bet visos kitos klaidos taisyklA�s galioja. Sportininkas privalo praneA?ti apie ketinimA� suA?aisti „push out“, kitaip smA�gis bus laikomas paprastu. Bet koks rutulys, A?muA?tas „push out“ metu, neiA?imamas, iA?skyrus 9-A�. Po teisingo „push out“, atA�jusysis sportininkas, turi galimybA� smA�giuoti iA? tos padA�ties arba perleisti eilA� kitam sportininkui. Jei iA?muA?imo metu buvo A?muA?tas baltas rutulys, „push out“ negalimas.

5. A?aidimo eiga

Jei sportininkas be klaidos A?muA?a bet kokA? rutulA? (iA?skyrus „push out“ metu), jis pasilieka prie stalo kitam smA�giui ir tA�sia A?aidimA� tol, kol nepataiko, padaro klaidA� arba laimi, A?muA?damas 9-A� rutulA?. Po nepataikymo (neA?muA?imo), kitas sportininkas tA�sia A?aidimA� iA? esamos padA�ties.

6. RutuliA? grA�A?inimas atgal A? A?aidimA�

Jei 9-as rutulys yra A?muA?amas padarant klaidA� arba „push out“ metu, arba iA?krenta uA? stalo, A?is rutulys turi bA�ti atstatytas atgal ant trikampio taA?ko (A?r. reglamento p.1.10. RutuliA? graA?inimas atgal A? A?aidimA�). Jokiu kitu numeriu paA?ymA�tas rutulys niekada nA�ra atstatomas atgal.

7. StandartinA�s klaidos

Jei sportininkas padaro klaidA� (A?r. Bendros taisyklA�s p.2.1 StandartinA�s klaidos), A?aidimas pereina jo prieA?ininkui. PrieA?ininkas gali pasistatyti baltA� rutulA? bet kurioje stalo A?aidimo ploto vietoje (A?r. Bendros taisyklA�s p.1.3 Laisva balto rutulio pozicija).

8. Grubios klaidos

Jei sportininkas padaro klaidA� tris kartus iA? eilA�s per tris priA�jimus prie stalo neatlikdamas teisingo smA�gio, tai traktuojama kaip grubi klaida ir tolygu partijos pralaimA�jimui.

UA? nesportinA? elgesA? teisA�jas priima sprendimA� dA�l nuobaudos savo nuoA?iA�rA�. (A?r. Bendros taisyklA�s p.2.13 NesportiA?kas elgesys).
A?aidA?iant „14.1“ bA�tina vadovautis „Bendrosiomis pulo taisyklA�mis“ bei taisyklA�mis, apraA?ytomis A?iame skyriuje.

Keturiolika ir vienas (14.1)

Rodyti »

Keturiolika ir vienas (14.1) arba dar A?inomas kaip tiesiog pulas yra A?aidA?iamas su penkiolika numeruotA? rutuliA? ir baltu rutuliu. UA? kiekvienA� teisingai uA?sakytA� ir A?muA?tA� rutulA? yra duodamas vienas taA?kas. Laimi tas sportininkas, kuris pirmas surenka reikiamA� taA?kA? suma. A�is A?aidimas vadinamas besitA�sianA?iu todA�l, kad sumuA?us keturiolika rutuliA? iA? penkiolikos galimA?, trikampis yra sustatomas ir sportininkas gali tA�sti A?aidimA�.

1. IA?muA?imo nustatymas

Sportininkas laimA�jA�s ridenimA� sprendA?ia kas atliks iA?muA?imA� pirmojoje partijoje (A?r. Bendros taisyklA�s p.1.1. PradedanA?iojo sportininko nustatymas ridenant rutulius).

2. RutuliA? sustatymas

IA?muA?imo smA�giui penkiolika rutuliA? yra sustatomi A? trikampA? bet kokia tvarka. Rutulys esantis trikampio virA?A�nA�je privalo bA�ti ant taA?ko. Trikampio perstatymo atveju, kai sustatomi tik keturiolika rutuliA?, trikampio virA?A�nA�je esanA?io rutulio vieta lieka laisva. AiA?kiai matoma linija turi A?ymA�ti iA?orinA� trikampio zonA�, tam kad bA�tA? galima nusprA�sti ar iA?muA?imui paliktas rutulys yra trikampio zonoje ar ne.

3. Teisingas iA?muA?imas

IA?muA?imui galioja sekanA?ios taisyklA�s:

a) Baltas rutulys statomas uA? namA? zonos linijos.

b) Jei iA?muA?imo metu nA�ra A?muA?tas uA?sakytas rutulys, tai iA?muA?imas bus teisingas jei bent du rutuliai iA? trikampio palies bet kurA? stalo bortA�. NeA?vykdA?ius prieA? tai minA�tA? sA�lygA? yra traktuojama kaip iA?muA?imo klaida ir iA?muA?inA�jantis sportininkas yra baudA?iamas dviem baudos taA?kais (A?r. p.9. Klaida iA?muA?imo metu). Sekantis sportininkas turi pasirinkimA�:

* priimti esamA� situacijA� ir tA�sti A?aidimA�

* liepti iA?muA?inA�janA?iam A?aidA�jui kartoti iA?muA?imo smA�gA? tol kol bus A?vykdytos visos reikiamos sA�lygos.

4. A?aidimo eiga

MuA?antis sportininkas tA�sia A?aidimA� tol kol sA�kmingai A?muA?a uA?sakytus rutulius arba surenka reikiamA� taA?kA? sumA�. SumuA?us keturiolika rutuliA? A?aidimas yra laikinai sustabdomas tam kad sustatyti naujA� trikampA?.

5. UA?sakomi smA�giai

Visi smA�giai turi bA�ti uA?sakomi kaip nurodyta taisyklA�je (A?r. Bendros taisyklA�s p.1.4 UA?sakomi smA�giai). Sportininkas gali uA?sakyti laisvA� smA�gA?, po kurio A?aidimas pereis jo prieA?ininkui. AtsiA?aidimo metu A?muA?ti rutuliai yra iA?statomi (A?r. reglamento p.1.10 RutuliA? graA?inimas A? A?aidimA�).

6. RutuliA? iA?statymas

Visi neteisingai uA?sakyti rutuliai, o taip A?muA?ti klaidos arba laisvo smA�gio metu turi bA�ti iA?statyti (A?r. reglamento p.1.10 RutuliA? graA?inimas A? A?aidimA�). Jei „penkioliktas“ piramidA�s rutulys turi bA�ti iA?statytas ir trikampis nA�ra paliestas, tai „penkioliktas“ rutulys bus statomas piramidA�s virA?A�nA�je ant trikampio taA?ko. TeisA�jas gali naudoti trikampA? tam kad uA?tikrinti teisingA� rutuliA? sustatymA�.

7. SkaiA?iavimas

UA? kiekvienA� teisingai A?muA?tA� rutulA? yra skiriamas vienas taA?kas. UA? kiekvienA� papildomai A?muA?tA� rutulA? (jei uA?sakytas rutulys sA�kmingai A?muA?tas) taip pat bus skiriama po taA?kA�. Klaidos atveju A?aidA�jui yra skiriamas baudos taA?kas, ko pasekoje galimas neigiamas rezultatas.

8. Specialios trikampio sustatymo taisyklA�s

Jei baltas arba „penkioliktas“ rutulys patenka A? paA?ymA�tA� trikampio zonA� ir trukdo trikampio sudA�jimui, tai sekanA?ios specialios taisyklA�s yra taikomos:

* jei „penkioliktas“ rutulys buvo A?muA?tas kartu su paskutiniu uA?sakytu rutuliu, tai A? trikampA? statomi visi penkiolika rutuliA?.

* jei abu „penkioliktas“ ir baltas rutuliai yra trikampio zonoje, tai A? trikampA? sustatomi visi penkiolika rutuliA?, o baltas rutulys A?aidA?iamas iA? rankos namA? zonoje.

* jei tik „penkioliktas“ rutulys yra trikampio zonoje, tai jis yra perstatomas ant namA? zonos taA?ko arba ant centrinio taA?ko jei kartais baltas rutulys blokuoja namA? zonos taA?kA�.

*jei tik baltas rutulys yra trikampio zonoje, tai jis yra perstatomas sekanA?iai:

* jei „penkioliktas“ rutulys yra ne namA? zonoje tai baltas rutulys A?aidA?iamas iA? rankos namA? zonoje;

* jei „penkioliktas“ rutulys yra namA? zonoje, tai baltas rutulys statomas ant namA? zonos taA?ko arba ant centrinio taA?ko jei namA? zonos taA?kas blokuojamas.

Bet kuriuo atveju nA�ra jokiA? apribojimA? kurie nusakytA? kurA? rutulA? reikia A?aisti pirmiausiai esant naujam trikampiui.

9. Klaidos

UA? klaidA� A?aidimo metu yra skiriamas vienas baudos taA?kas, neteisA�tai A?muA?ti rutuliai yra iA?statomi ir A?aidimas pereina prieA?ininkui. Baltas rutulys turi bA�ti A?aidA?iamas iA? pozicijos, kurioje jis liko.

10. Klaida iA?muA?imo metu

UA? klaidA� iA?muA?imo metu yra skiriami du baudos taA?kai ir toliau elgiamasi kaip nurodyta (A?r. p.3 Teisingas iA?muA?imas). Jei vienu metu A?vyksta iA?muA?imo klaida ir standartinA� klaida, tai yra traktuojama kaip iA?muA?imo klaida.

11. Grubios klaidos

Grubi klaida yra skiriama uA? tris iA? eilA�s padarytas klaidas. Tik standartinA�s klaidos turi bA�ti skaiA?iuojamos (A?r. Bendros taisyklA�s p.2.2.1.TrijA? klaidA? taisyklA�). UA? treA?iA� klaidA� iA? eilA�s skiriamas vienas baudos taA?kas ir papildomai skiriama dar penkiolika baudos taA?kA?. IA? eilA�s padarytA? klaidA? skaiA?ius tampa lygus nuliui ir trikampis yra perstatomas. Tris klaidas padarA�s sportininkas privalo atlikti iA?muA?imo smA�gA? (A?r. 3 Teisingas iA?muA?imas). UA? nesportinA? elgesA? teisA�jas priima sprendimA� dA�l nuobaudos savo nuoA?iA�rA�. (A?r. Bendros taisyklA�s p.2.3 Nesportinis elgesys).
A?aidimo tikslas:

Surinkti daugiau uA? varA?ovA� taA?kA?.

Pradinis smA�gis:

Atliekant pradinA? smA�gA?, baltas rutulys bA�tinai pirma turi paliesti raudonA�. PrieA?ingu atveju varA?ovas gauna baudos taA?kus ir turi teisA� sutikti su susidariusia padA�timi ir atlikti savo smA�gA? arba papraA?yti A?aidA�jo iA? naujo atlikti pradinA? smA�gA?. NebA�tina numuA?ti rutuliA? A? bortA� ar A?muA?ti A? kiA?enes.

TaA?kA? pelnymas:

UA? kiekvienA� teisingai A?muA?tA� raudonA� rutulA? A?aidA�jas gauna vienA� taA?kA�, uA? geltonA� a�� du, A?aliA� a�� tris, rudA� a�� keturis, mA�lynA� a�� penkis, roA?inA? a�� A?eA?is ir juodA� a�� septynis.

A?aidimo eiga:

Teisingai A?muA?A�s rutulA? A?aidA�jas tA�sia A�jimA�. Kol ant stalo yra raudonA? rutuliA?, A?aidA�jas, pradA�damas A�jimA�, turi pirmiausia muA?ti raudonA� rutulA?. Jeigu turi bA�ti A?aidA?iamas raudonas rutulys, kiekvienas teisingai A?muA?tas A?ios spalvos rutulys uA?skaitomas. A?aidA�jas neprivalo uA?sakyti tam tikro raudono rutulio ar kiA?enA�s. Po to, kai A?aidA�jas A?muA?A� raudonA� rutulA?, bet kurios spalvos rutulys tampa A?aidA?iamuoju. Tuo bA�du jis turi A?aisti raudonus ir kitA? spalvA? rutulius paeiliui, kol ant stalo nebelieka raudonA? rutuliA?. Jeigu ant stalo dar yra raudonA? rutuliA?, taA?iau A?aidA�jui eilA� muA?ti kitos spalvos rutulA?, jis turi uA?sakyti tA� rutulA?, kurA? muA?, ir taip atlikti smA�gA?, kad baltas rutulys pirma paliestA? bA�tent tA� rutulA?. Po to, kai ant stalo nebelieka raudonA? rutuliA?, eilA� ateina kitos spalvos rutuliui jA? „kainos“ didA�jimo tvarka. A?aidimas baigiamas, kai visi rutuliai A?muA?ti A? kiA?enes. TaA?iau jeigu ant stalo vis dar likA�s vienas juodas rutulys, A?aidimas tA�siamas iki pirmo teisingo smA�gio ar praA?angos. Jeigu po tokio smA�gio A?aidA�jA? rezultatai susilygina, tuomet juodas rutulys padedamas A? savo pradinA� padA�tA? ir A?aidA�jas smA�giuoja iA? D zonos. Po to, A?aidimas tA�siamas iki pirmo sA�kmingo smA�gio arba praA?angos.

Teisingas smA�gis:

SmA�gis yra teisingas, jeigu baltas rutulys palietA� A?aidA?iamA� rutulA?. NebA�tina A?muA?ti rutulio ar, kad jis paliestA? bortA�.

Klaidos:

A?aidA�jas prasiA?engia, jeigu jam nepavyksta laikytis pradinio ar teisingo smA�gio taisykliA?, jeigu baltas rutulys nuA?oka nuo stalo arba A?muA?amas A? kiA?enA�.

A?aidA�jas bus taip pat nubaustas, jeigu jis turA�jo A?aisti raudonu rutuliu, o A?muA?A� kitos spalvos, arba jeigu eilA� buvo tam tikros spalvos rutuliui, o jis A?muA?A� kitA�.

A?aidA�jas taip pat baudA?iamas, jeigu smA�gA? atliko ne baltu rutuliu arba jei bet kuris rutulys nuA?oko nuo stalo.

Baudos uA? klaidas:

PrasiA?engus varA?ovui pridedama taA?kA?. Po to, varA?ovas turi teisA� sutikti su susidariusia padA�timi arba papraA?yti prasiA?engusiojo atlikti sekantA? smA�gA?. Jeigu baltas rutulys nuA?oko nuo stalo arba A?krito A? kiA?enA�, varA?ovas smA�giuoja A? bet kuriA� pusA� nuo D (pusraA?io namu zonos), galA�damas laisvai muA?ti A? bet kurA? A?aidA?iamA� rutulA?, nepriklausomai nuo jo vietos ant stalo.

TaA?kai pridedami prie varA?ovo sA�skaitos:

Jeigu atliekamas neteisingas smA�gis iA? D, nepataikoma A? muA?amus rutulius arba A?muA?amas baltas rutulys a�� A?aidA?iamo rutulio „kaina“, bet ne maA?iau kaip keturi taA?kai.

Jeigu A?muA?amas ne A?aidA?iamas (pagal eilA�) rutulys, jeigu tokA? rutulA? pirma palieA?ia baltas rutulys arba bet kuris rutulys nuA?oka nuo stalo a�� A?aidA?iamo arba laikinai neA?aidA?iamo rutulio kaina

Jeigu A?aidA?iama raudonu rutuliu, kai reikia A?aisti kitu, arba muA?ama ne baltu rutuliu.

RutuliA? iA?statymas:

Raudoni rutuliai negrA�A?inami ant stalo. Visi kitA? spalvA? rutuliai, nuA?okA� nuo stalo ar neteisingai A?muA?ti, turi bA�ti iA?statyti ant stalo.

DeA?imtukA� (pool-10)

Rodyti »

DeA?imtukA� (pool-10) – A?aidimas su uA?sakymais, A?aidA?iamas su deA?imt rutuliA? sunumeruotais nuo 1 iki 10 ir baltu rutuliu. SmA�giuojama baltu rutuliu A? maA?iausiu skaitmeniu paA?ymA�tA� rutulA? ant stalo. Jeigu 10-as rutulys A?krenta teisingo iA?muA?imo metu, tuomet jis yra iA?statomas ant trikampio taA?ko ir sportininkas atlikA�s iA?muA?imA� tA�sia A?aidimA� toliau. Tik vienas rutulys gali bA�ti uA?sakytas kiekvieno muA?imo metu, iA?skyrus iA?muA?imA�, kurio metu rutuliA? uA?sakyti nereikia.

1 IA?muA?imo nustatymas
Sportininkas laimA�jA�s ridenimA� sprendA?ia kas atliks iA?muA?imA� pirmojoje partijoje (A?r. Bendros taisyklA�s p.1.1. PradedanA?iojo sportininko nustatymas ridenant rutulius). Priklausomai nuo varA?ybA? formato galimi du tolesni iA?muA?imo variantai. NaujA� partijA� iA?muA?imo smA�giu pradeda ankstesnA� partijA� laimA�jA�s sportininkas arba iA?muA?imai yra atliekami pakaitomis.

2. RutuliA? sustatymas
Rutuliai sustatomi trikampio forma A? piramidA� kiek A?manoma glausA?iau vienas prie kito. Pirmas rutulys statomas A? piramidA�s priekA? ant trikampio taA?ko, deA?imtas rutulys A? piramidA�s vidurA?. Visi kiti rutuliai sustatomi A? piramidA� atsitiktine tvarka.

3. Teisingas iA?muA?imas
IA?muA?imo metu baltas rutulys turi bA�ti smA�giuojamas iA? namo zonos t.y. uA? namA? zonos linijos. IA?muA?imas bus teisingas jei:
bus A?muA?tas bent vienas rutulys;
maA?iausiai keturi rutuliai iA?skyrus baltA� palies vienA� ar daugiau bortA?.

4. SmA�gis po iA?muA?imo a�� „Push out“
Sportininkas, kurio eilA� smA�giuoti, iA?kart po teisingo iA?muA?imo gali suA?aisti „push out“, pastumdamas baltA� rutulA? A? kitA� padA�tA?. „Push out“ metu baltas rutulys nebA�tinai turi liesti kitA� bortA� ar kokA? kitA� rutulA?, bet visos kitos klaidos taisyklA�s galioja. Sportininkas privalo praneA?ti apie ketinimA� suA?aisti „push out“, kitaip smA�gis bus laikomas paprastu. Bet koks rutulys, A?muA?tas „push out“ metu, neiA?imamas, iA?skyrus 10-A�. Po teisingo „push out“, atA�jusysis sportininkas, turi galimybA� smA�giuoti iA? tos padA�ties arba perleisti eilA� kitam sportininkui. Jei iA?muA?imo metu buvo A?muA?tas baltas rutulys, „push out“ negalimas.

5. UA?sakomi smA�giai
Kiekvienas smA�gis, iA?skyrus pradinA? iA?muA?imA�, turi bA�ti uA?sakytas (A?r. Bendros taisyklA�s p.1.4 UA?sakomi smA�giai). Sportininkas kiekvieno smA�gio metu turi uA?sakyti numatomA� A?muA?ti rutulA? ir kiA?enA� jeigu jie nA�ra akivaizdA�s.

6. Laisvas smA�gis
Sportininkas gali uA?sakyti laisvA� smA�gA? kurio metu baltas rutulys kontaktuoja su teisingu rutuliu neA?muA?ant jo A? kiA?enA�. Jei atliekant laisvA� smA�gA? A?muA?amas rutulA?, tai prieA?ininkas turi pasirinkimA�: A?aisti iA? esamos situacijos arba perleisti smA�gA? prieA?ininkui.

7. A�muA?tas rutulys A? neuA?sakytA� kiA?enA�
Jei sportininkas neA?muA?a uA?sakyto rutulio arba A?muA?a jA? A? neteisingA� kiA?enA�, tuomet jo muA?imas baigiasi, o kitas sportininkas turi pasirinkimA� priimti esamA� situacijA� arba perleisti smA�gA? prieA?ininkui.

8. A?aidimo eiga
Jei sportininkas be klaidos A?muA?a uA?sakytA� rutulA? (iA?skyrus „push out“ metu), jis pasilieka prie stalo kitam smA�giui ir tA�sia A?aidimA� tol, kol nepataiko, padaro klaidA� arba laimi, A?muA?damas 10-A� rutulA?. Po nepataikymo (neA?muA?imo), kitas sportininkas tA�sia A?aidimA� iA? esamos padA�ties.

9. RutuliA? grA�A?inimas atgal A? A?aidimA�
Jei 10-as rutulys yra A?muA?amas su klaidA�, atliekant „push out“ smA�gA?, atliekant iA?muA?imA� arba A?muA?amas A? neuA?sakytA� kiA?enA�, tuomet jis yra iA?statomas ant trikampio taA?ko. Kiti rutuliai nA�ra iA?statomi ant taA?ko.

10. StandartinA�s klaidos
Jei sportininkas padaro standartinA� klaidA� (A?r. Bendros taisyklA�s p.2.1. StandartinA�s klaidos), A?aidimas perleidA?iamas prieA?ininkui. Baltas rutulys statomas iA? rankos ir sportininkas jA? gali statyti bet kurioje stalo vietoje ant A?aidA?iamo pavirA?iaus.

11. Grubios klaidos
Jei sportininkas padaro klaidA� tris kartus iA? eilA�s per tris priA�jimus prie stalo neatlikdamas teisingo smA�gio, tai traktuojama kaip grubi klaida ir tolygu partijos pralaimA�jimui. UA? nesportinA? elgesA? teisA�jas priima sprendimA� dA�l nuobaudos savo nuoA?iA�rA�. (A?r. Bendros taisyklA�s p.2.3 Nesportinis elgesys).